Bel ons

Laat de klant niet te lang wachten

Bij het te snel opnemen van de telefoon kun je de klant afschrikken. Het komt dan namelijk over alsof je op een telefoontje aan het wachten bent. Daarentegen kan te langzaam opnemen irritaties veroorzaken. Klanten vinden het namelijk niet fijn om lang in de wacht te staan, maar dit gebeurt helaas wel is. Een reden hiervoor kan zijn dat het superdruk is. Dus zorg er altijd voor dat je genoeg mensen hebt die de telefoon kunnen aannemen. En als het nou een keer voorkomt dat iemand lang in de wacht heeft gestaan biedt dan altijd je excuses aan voor het wachten.

Je eerste indruk is het belangrijkst

Je eerste indruk is erg belangrijk, dus zorg dat je deze goed doet. Neem rustig de telefoon op en zorg dat je goed verstaanbaar bent want dat is erg belangrijk. Laat vervolgens aan de klant weten met wie hij of zij te maken heeft. Wanneer je de telefoon opneemt begroet je de klant netjes, je vertelt wie je bent en vraagt waar je hij of zij mee van dienst kunt zijn. Op deze manier heb je een goeie eerste indruk gemaakt bij je eerste gesprek.

Breng een positieve houding over aan de telefoon

Zorg altijd voor een positieve houding, dit komt namelijk goed over bij de klant. Maar het is niet altijd even makkelijk om deze houding aan te houden. Je kunt namelijk wel is te maken krijgen met een klant die niet zo vriendelijk is. Het is op dat moment wel erg belangrijk dat jij je positieve houding wel aanhoudt. Een klant heeft namelijk snel door wanneer jij je houding ook aanpast. En dit kan slecht uitpakken voor het gesprek. Dus zorg er altijd voor dat je tijdens het gesprek positief blijft.

Zorg voor een goeie spreektoon

Het is belangrijk om een goede spreektoon aan te nemen. Je moet er alleen wel voor zorgen dat deze niet te een tonig blijft of dat je toon zelfs steeds lager wordt. Voor een klant is een eentonige spreektoon niet aangrijpend. De kans is daardoor ook groter dat ze snel de aandacht voor het gesprek verliezen en niet meer luisteren. Bij een spreektoon die steeds lager gaat zullen mensen denken dat je niet veel zin hebt om dit gesprek aan te gaan. Dus zorg voor een positieve spreektoon. Dit kun je doen door je toon juist te verhogen aan het einde van je zin.

Enthousiasme werkt goed via de telefoon

Het is verstandig om het enthousiasme erin te houden. Klanten kunnen dit namelijk aan je toon horen. Ze kunnen namelijk niet zien hoe jij achter de telefoon zit en welke gezichtsuitdrukkingen jij hebt. Dus probeer het enthousiasme met je stem over te brengen. Als jij enthousiast bent breng je dit ook over naar de beller. Zorg dus dat je goed in je humeur zit, zo gaat het bellen vanzelf een stuk beter.

Bereid je voor

Het is handig om je wel voor te bereiden op een gesprek. Je kunt bijvoorbeeld een paar antwoorden klaar hebben liggen op vragen die vaak voorkomen. Zo voorkom je stiltes in een gesprek. Het is namelijk vervelend voor de klant wanneer hij/ zij lang moet wachten op reacties. Het beste is om met een headset op de werken. Je hebt dan namelijk beide handen helemaal vrij. En als je nu iets niet weet en wat moet opzoeken gaat dat een stuk gemakkelijker.

Laat de klant niet lang wachten

Het is erg vervelend maar het kan wel eens gebeuren dat er wat tussen door komt en je iemand in de wacht moet zetten. Klanten vinden dit vaak vervelend. Je kunt er ook een paar tussen hebben die het wel begrijpen en er niet moeilijk om doen maar dat zal niet altijd zo zijn. Daarom is het belangrijk om netjes aan te kondigen dat je iemand even in de wacht moet zetten. Vraag of ze even een momentje hebben. Je moet er wel altijd voor zorgen dat je een klant niet te lang in de wacht zet, want dan hebben ze er vaak geen zin meer in.

Voorkom fouten in de gegevens.

Het is erg onhandig als er fouten worden gemaakt in de gegevens van een klant. Dit kan natuurlijk wel eens gebeuren, maar probeer dit te voorkomen door altijd een dubbelcheck te doen. Vraag eventueel of hij/ zij het wil spellen. En bij telefoonnummers is het altijd handig om het hardop na te zeggen. Zo kan de klant zien of je het goed hebt doorgekregen.

Sluit het gesprek netjes af

Rond het gesprek altijd netjes af. Maakt niet uit hoe het gesprek is verlopen het is erg belangrijk dat je het altijd netjes afrondt. Dit kun je doen door te vragen of de klant nog vragen heeft. Ook wens je aan het einde van het gesprek de klant altijd een fijne dag.

Servicedesk medewerker

Je bent als servicedesk medewerker werkzaam bij de afdeling servicedesk. Een servicedesk is een centrale afdeling bij een organisatie. De afdeling servicedesk kun je vergelijken met een callcenter of een helpdesk. Een servicedesk medewerker zorgt voor alle verzoeken en incidenten die zijn binnengekomen. Als je werkt als servicedesk medewerker dan werk je samen in een team waarmee je de inkomende problemen oplost.

Helpdesk medewerker

Een helpdeskmedewerker helpt mensen die problemen of vragen hebben op het gebied van ICT. Je bent bezig met het oplossen van problemen en met het adviseren van klanten. De werkzaamheden die je kunt verrichten zijn: het aannemen van de telefoon, je bent technisch aanspreekpunt, storingen verhelpen en nog veel meer.

Werkplekbeheerder

Een werkplekbeheerder is voornamelijk bezig met het onderhouden van hardware en software. De werkplekbeheerder is dan ook te zien als de spil tussen systeembeheer en servicedesk. De werkzaamheden die je verricht zijn: monitoren van de beschikbare ruimte, de indeling van de werkplekken en ervoor zorgen dat de Wi-Fi voor iedereen optimaal is. Naast deze basis werkzaamheden zorg jij ervoor dat iedereen optimaal aan het werk kan. Dit houdt in dat je de problemen oplost van de gebruikers van de apparatuur. Hiervoor dien je dus verstand te hebben van computers/ tablets/ smartphones en de software hiervan.

Technisch applicatiebeheerder

Een applicatiebeheerder zorgt ervoor dat een bepaalde applicatie operationeel, onderhouden en makkelijk te gebruiken is door de gebruiker. De belangrijkste onderdelen van het werk is het communiceren met de gebruikers, het voorkomen van potentiële problemen en het zo snel mogelijk oplossen van problemen die zich toch hebben voorgedaan. Als technische applicatiebeheerder heb je dan ook meer diepgaande kennis over de systemen waarmee gewerkt wordt en kan zelfstandig complexe problemen oplossen.

Software ontwikkelaar

Als software ontwikkelaar bouw jij software waarop programma’s, websites, apparaten en machines draaien. Naast het bouwen van deze software kan jij ook bestaande software aanpassen. Je bent ook altijd bezig met het analyseren van de behoefte van de gebruiker en hiervoor ontwikkel jij een softwareoplossing. Er zijn verschillende specialisaties binnen de software ontwikkelaars, namelijk: .Net developer, Java Developer, PHP developer of front end developer.

Op het moment bevinden overheidsinstellingen zich steeds vaker in een tweestrijd. Aan de ene kant dienen ze te voldoen aan de veiligheidseisen en -standaarden. Aan de andere kant dienen ze ook in te spelen op de steeds groter wordende behoefte van digitale dienstverlening: het snel realiseren van nieuwe digitale initiatieven, zoals zaakgericht werken of het realiseren van het digitaal loket. Maar hoe kan een overheidsinstelling ervoor zorgen dat zij wendbaar inspringt op deze nieuwe behoeften zonder de databeveiliging in gevaar te brengen? En hoe transformeert zij haar strategie om af te wenden van logge systemen? Het antwoord? De moderne API.

Burgerbetrokkenheid

Overheden maken steeds meer gebruik van technologie om beter te kunnen communiceren, faciliteren en haar processen te automatiseren. Denk hierbij aan zaaksystemen, big data of AI-technologieën. Nieuwe niveau s van gemak worden ontgrendeld door deze nieuwe technologieën en het landschap wordt steeds meer gevormd naar burgerbetrokkenheid. De noodzaak voor het aan elkaar verbinden van deze systemen heeft ertoe geleid dat het IT-integratie vraagstuk prominent op de agenda staat voor de komende jaren.

De tweestrijd

Digitale initiatieven bieden veel kansen voor de toekomst, zoals meer beschikbare digitale gegevens en de realisatie van het digitaal loket. Echter kunnen nieuwe initiatieven ook risico’s met zich meebrengen. Overheden moeten namelijk de burgers/ gebruikers beschermen tegen digitale kwetsbaarheden zoals datalekken, hacks en fraude. Dit heeft als gevolg dat IT-teams binnen overheden zich moeten bezighouden met zowel het behalen van de digitale doelstellingen, als het voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de BIO, ISO en AVG-regelgeving.

Behoefte aan governance

Momenteel ontstaat er een wildgroei van koppelingen, doordat op steeds meer decentrale plekken koppelingen worden ontwikkeld binnen de organisatie. Hiermee lopen zij het risico niet te voldoen aan de veiligheidseisen en is de omgeving weinig flexibel. Aangezien IT de snelheid van deze groei niet kan of wil beperken ten nadele van innovatie ontstaat een sterke behoefte aan ‘governance’. De huidige manier waarop governance meestal wordt uitgevoerd, leidt echter tot lange doorlooptijden en dubbel werk bij de realisatie. Hierdoor worden er veel manuren verspild. Aangezien integratie alles raakt binnen de IT-organisatie, is het waarborgen van de veiligheidsstandaarden binnen de koppelingen cruciaal.

De moderne API

In de afgelopen twintig jaar heeft GLO Integration vele overheidsinstellingen hiermee kunnen helpen. Samen met haar partners biedt zij de mogelijkheden om te accelereren in het realiseren van zowel veiligheidseisen als innovatieve behoeften. Door middel van moderne API’s worden mogelijkheden geboden voor custom en kant-en-klare policies, herbruikbaarheid, centralisatie van ontwikkeling en beheer en decentralisatie van data-ontsluiting.

Je wil graag aan het werk en kan daar wat hulp bij gebruiken dus schrijf je je in bij een arbeidsbemiddelingsbureau. Of je bent juist opzoek naar personeel maar het vinden van de juiste mensen lukt niet helemaal en je dient een aanvraag in bij het arbeidsbemiddelingsbureau. Maar hoe werkt het werken/ werven via een arbeidsbemiddelingsbureau precies? Een arbeidsbemiddelingsbureau zorgt ervoor dat de vraag en aanbod van de arbeidsmarkt samen komen. Er zijn namelijk bedrijven opzoek naar werknemers en mensen opzoek naar werk. Als een bedrijf met een uitvraag komt, dan gaan wij opzoek naar de juiste persoon voor de baan. Dit werkt ook vice versa, als iemand komt dat die graag wil werken dan gaan wij op zoek naar het juiste bedrijf en werkzaamheden die bij de desbetreffende persoon aansluiten.

Wij doen aan detacheren en werving & selectie. Het kan zijn dat dit voor nu nog onbekende en nieuwe termen zijn, maar daarom geven wij hieronder een toelichting op wat het nu precies inhoudt.

Detacheren

Detacheren lijkt veel op uitzenden, maar er zijn toch wel een aantal verschillen. Bij detacheren zijn het aantal te werken uren per week en de duur van de opdracht/ periode van te voren namelijk al vastgelegd. De werknemer is dan officieel in dienst van het uitzendbureau en is werkzaam bij de opdrachtgever. Het voordeel voor een opdrachtgever is dat het uitzendbureau de risico’s draagt in geval van ziekte of ontslag. Dit is dan vaak ook een reden dat opdrachtgevers kiezen voor detachering in plaats van zelf personeel op de loonlijst te zetten. Doordat het personeel niet op de loonlijst komt bij de opdrachtgever lopen zij weinig risico’s. Zo worden ze vaak ingezet voor tijdelijke projecten of voor momenten van drukte binnen de organisatie.

Het voordeel voor de werknemer is voornamelijk dat het een zekerheid biedt. Het is namelijk zo dat het een contract betreft voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook zijn er een vast aantal uren per week besproken die er gewerkt worden.

Werving en selectie

Bij werving en selectie nemen wij de volledige werving en selectie procedure voor onze rekening. Dit betreft vaak openstaande vacatures die een opdrachtgever niet vervuld krijgt. De gevonden kandidaten worden aan de opdrachtgever voorgesteld waarna deze de sollicitatiegesprekken kan voeren met de kandidaten. Op basis van haar eigen sollicitatieproces wordt de geschikte kandidaat gekozen. De kandidaat gaat dan ook direct in dienst bij de opdrachtgever.

Een groot voordeel voor een opdrachtgever van werving en selectie is dat er alleen betaald dient te worden bij het vinden van een goede match. Dit kan ook gezien worden als een no cure no pay methode die gebruikt wordt door opdrachtgevers.

Een sollicitatiegesprek is altijd spannend, het geeft namelijk de eerste indruk aan je nieuwe werkgever van wie jij bent. Dus wij begrijpen dat je goed voor de dag wil komen en je wil onderscheiden ten opzichte van de andere kandidaten. Wij helpen je daar graag mee en hebben daarom een lijst gemaakt met tips. Dit is van de voorbereiding tot en met het gesprek zelf.

De voorbereiding

Voordat je het gesprek hebt is het altijd handig om jezelf voor te bereiden op het gesprek. De tips die wij hiervoor hebben zijn:

Veelvoorkomende vragen tijdens een sollicitatiegesprek

Bij een sollicitatie gesprek heb je ook altijd een paar vragen die bijna altijd voorkomen. Het is dus belangrijk dat je jezelf daar ook op voorbereid. Want het is niet fijn als je op je sollicitatie gesprek voor het blok komt te staan. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen voor jou opgeschreven:

Persoonlijke vragen

Vragen over jouw ervaring

Vragen over het bedrijf

Vragen over de functie

Locatie van het gesprek

Het is handig om goed uit te zoeken waar het sollicitatiegesprek is. Wij hebben hier drie tips over hoe je het beste kan voorbereiden op de locatie van het gesprek:

Tips voor tijdens het gesprek

Voor tijdens het sollicitatiegesprek zijn er ook nog veel tips waar je gebruik van kan maken. Je wil namelijk wel dat ze een goede eerste indruk van je krijgen. Hieronder hebben wij een paar tips voor je die je wel of juist echt niet moet doen:

Do

Don’t

Hopelijk heb je wat aan deze sollicitatietips en loopt jouw sollicitatiegesprek tot een goed einde!

magnifiercrossmenuchevron-down